Skötselråd för gräsmatta

Skötselråd för gräsmatta

Hur du anlägger och sköter din gräsmatta från Hemmanet

Här kommer skötselråd för din gräsmatta, du kan också ladda ner en PDF-version.

Användning av färdig gräsmatta på rulle

Hemmanets färdiga gräsmatta håller att gå på genast efter utläggning. I början ska mera slitande användning undvikas tills gräsmattan rotat sig. T.ex. fotbollsmatcher kan spelas från tre till fyra veckor efter utrullning.

Klippning

Efter en till två veckor bör gräsmattan klippas för första gången. Om gräsklipparen är ställbar i höjd, är det lagom att använda det översta läget och klippa ett par centimeter första gången. Gå ner till önskad längd successivt, med 1/3 sänkning i taget.
En etablerad egnahemshusmatta kan klippas ner till 3,5 cm. Klipprester efter normal klippning kan ligga kvar i mattan, men ligger klippresterna i stora högar, bör de räfsas bort.

Tips: Om gräsmattan är lång t.ex. efter semesterresan, går det att först klippa med hög klipphöjd och sen gradvis sänka klipphöjden. Du slipper att ta bort klipprester och gräsmattan mår bra.

Näring

Hemmanets färdiga gräsmatta är fri från ogräs och mossa. Om gräsmattan får den näring, kalk och vatten den behöver, håller den sig fortsatt ogräs- och mossfri.
Gödsla gräsmattan på våren, vid midsommar och i augusti. Använd 2-3 kg trädgårdsgödsel per 100 kvadratmeter under vegetationsperioden samt PK-gödsel på hösten.
Kalka vart tredje år. Använd 10 kg till 10

Vår och höstarbete

På våren mår gräsmattan bra av att räfsas när marken torkat upp. Räfsa försiktigt om gräsmattan rullats ut på senhösten. På hösten klipps gräsmattan till normal höjd och eventuella klipprester, löv m.m. samlas bort.

Anlägga gräsmatta på rulle

Varje rulle är ca 40 cm bred och 2,50 m lång, vilket motsvarar 1 kvm. Rullen väger ca 15 kg, vilket gör att gräset kan läggas för hand.
Det är både enkelt och roligt att lägga en gräsmatta – om du gjort ett bra förarbete, vill säga. Hemmanets färdiga gräsmatta är endast ca 2 cm tjock och avslöjar gamla tuvor eller stenar i underlaget skoningslöst.

Anlägg en ny gräsmatta

Bred ut matjord. Matjordslagret bör vara minst 10 cm tjockt och i fall matjorden breds ut ovanpå krossgrus som inte håller vatten rekommenderar vi 20 cm matjord. Detta för att gräsmattan ska hålla sig vacker också utan bevattning under torra och varma somrar.
Grundgödsla ytan med trädgårdsgödsel. Det går åt cirka 4-6 kg per 100 kvm. Kalka 20 – 40 kg per 100 kvm. (Många matjordsleverantörer kalkar och gödslar färdigt så ni kan fråga hur er leverantör gjort).
Jämna ytan. Kratta noggrant.
Finns det ojämnheter i ytan måste de fyllas ut eller tas bort.
Packa ytan väl, genom att fottrampa underlaget. Använd vält (betongring, vattenfylld tunna el.dyl. går bra) om du har möjlighet. Det är viktigt att hela ytan är lika fast, fyll ut de håligheter som upptäcks. När du kan gå på ytan, utan att lämna spår efter klackar är underlaget klart för läggning.
Bevattna underlaget ordentligt ifall det inte råkar ha regnat.
Gräsleverans
Det är en fördel om gräspallarna kan ställas på tomten, så att du inte behöver bära rullarna så långt. Gräset bör läggas ut inom ett dygn efter leverans eller senast två.

Dags att lägga gräs

Börja lägga gräset efter en rak kant, längst bort från lastpallarna. Varje stycke läggs sedan noga, kant i kant. Lägg ”tegelstensförband”, så att inte tvärskarvarna kommer mitt för varandra. Använd en kniv för att skära gräset i rätt form vid gångar, flaggstänger mm.
Börja vattna. Mattan får absolut inte torka ut under den tre första veckorna! Vattna regelbundet och rikligt, gärna på kvällen, de första två till tre veckorna. Lyft försiktigt upp gräset i skarv och kolla att vattnet gått ner i matjordslagret. För mycket vattnande kväver gräset.
Efter 10 till 14 dagar bör gräsmattan premiärklippas. Är gräsklipparen ställbar i höjd, är det lagom att använda det översta läget och klippa ett par centimeter första gången. Gå ner till önskad längd successivt, med 1/3 sänkning i taget. En villamatta bör inte klippas kortare än 3 centimeter. Klipprester efter normal klippning kan ligga kvar i mattan, men ligger klippresterna i stora tussar, bör de räfsas bort.

Ersätta en gammal gräsmatta

Fräs upp hela den gamla gräsmattan med en jordfräs. Fräs två gånger åt olika håll och minst 5 cm djupt.
Ta bort tuvor, stenar, grenar, rötter mm.
Bred ut matjord för att jämna underlaget. 2 – 5 cm matjord är lämpligt beroende på hur ojämn den gamla gräsmattan var.
Grundgödsla ytan med Trädgårdsgödsel. Det går åt cirka 4-6 kg per 100 kvm. Kalka 20 – 40 kg per 100 kvm. (Många matjordsleverantörer kalkar och gödslar färdigt så ni kan fråga hur er leverantör gjort).
Jämna ytan. Kratta noggrant.
Finns det ojämnheter i ytan måste de fyllas ut eller tas bort.
Packa ytan väl, genom att fottrampa underlaget. Använd vält (betongring, vattenfylld tunna mm går bra) om du har möjlighet. Det är viktigt att hela ytan är lika fast, fyll ut de håligheter som upptäcks. När du kan gå på ytan, utan att lämna spår efter klackar är underlaget klart för läggning.
Bevattna underlaget ordentligt ifall det inte råkar ha regnat.

Gräsleverans

Det är en fördel om gräspallarna kan ställas på tomten, så att du inte behöver bära rullarna så långt. Gräset bör läggas ut inom ett dygn efter leverans eller senast två.

Dags att lägga gräs

Börja lägga gräset efter en rak kant, längst bort från lastpallarna. Varje stycke läggs sedan noga, kant i kant. Lägg ”tegelstensförband”, så att inte tvärskarvarna kommer mitt för varandra. Använd en kniv för att skära gräset i rätt form vid gångar, flaggstänger mm.
Börja vattna. Mattan får absolut inte torka ut under den tre första veckorna! Vattna regelbundet och rikligt, gärna på kvällen, de första två till tre veckorna. Lyft försiktigt upp gräset i skarv och kolla att vattnet gått ner i matjordslagret. För mycket vattnande kväver gräset.
När gräset är 7 cm högt bör det klippas. Är gräsklipparen ställbar i höjd, är det lagom att använda det översta läget och klippa ett par centimeter första gången. Gå ner till önskad längd successivt, med 1/3 sänkning i taget. En etablerad gräsmatta kan klippas till 3,5 cm.

Skrolla till toppen