Hemmanet

Hemmanet

Idén att satsa på kalkoner kom i slutet av 90-talet, när familjen insåg att antingen bör de investera i nya grishus eller så börjar de med något helt nytt. Det fanns då en stor efterfrågan på kalkonkött i Finland och därav föll familjens beslut på en kalkonsatsning.

År 2013 började Hemmanet hålla kalkoner på bete, och sälja ängskalkoner via gårdsbutik och reko-ringar. Kalkonerna på bete kallas ängskalkoner. Samma år erhöll Hemmanet det ärofyllda priset ”Årets kalkonprocudent”.

Förutom kalkonproduktion driver företaget växtodling som sköts enligt regenerativa principer.

Kalkonerna producerar gödsel som sprids på åkrarna, och ger gödsel till grödorna och näring till markens mikro0rgranismer. Åkrarna producerar spannmål till kalkonerna och andra livsmedel som produceras. Blommande fältkanter ger utrymme för pollinerande insekter. Cirkeln är sluten.

Läs mera: om oss

Skrolla till toppen